Zapisz dziecko

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Big Brothers Big Sisters kliknij tutaj.

Aby zapisać swoje dziecko do programu Big Brothers Big Sisters, kliknij tutaj.

Nasi podopieczni

Nasi podopieczni to dzieci ze wszystkich środowisk, które mogą skorzystać z relacji z dodatkową osobą dorosłą w życiu. Relacja z mentorem pomaga im realizować ich potencjał. Dzieciom tym może brakować relacji z dorosłymi, z którymi mogłyby porozmawiać o swoich marzeniach, potrzebach i problemach.

Jak przebiega proces dopasowywania dzieci do mentorów?

Od momentu, gdy rodzic zapisze dziecko do programu, obydwoje aktywnie uczestniczą w procesie pozwalającym zbudować trwałą relację pomiędzy dzieckiem i mentorem.

Zanim rozpocznie się proces budowania relacji pracownicy BBBSP muszą zadbać, aby każda zgłoszona do programu osoba przeszła etap kwalifikacyjny. Po otrzymaniu zgłoszenia od osoby zainteresowanej byciem mentorem rozpoczyna się proces weryfikacji, a potencjalny mentor zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Ponieważ rodzice wiedzą, co jest najlepsze dla ich dziecka, pytamy rodziców o mocne i słabe strony ich dziecka.

Przedstawiciel BBBSP spotyka się z rodzicami, dzieckiem i mentorem, aby dowiedzieć się więcej o każdym z nich. Opierając się na swoim doświadczeniu, osobowości i zainteresowaniach dzieci i opiekunów, a także biorąc pod uwagę kryterium zamieszkania pracownicy BBBSP proponują najlepsze połączenie. Tylko wtedy, gdy mentor, rodzice i dziecko zaakceptują siebie można formalnie zaplanować pierwsze spotkanie pomiędzy mentorem i podopiecznym. Na pierwszym spotkaniu obecni są: rodzic, dziecko, mentor i pracownik BBBSP, który udziela wszelkich odpowiedzi i omawia wytyczne programu.

Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru mentora podejmują rodzice. Zachęcamy także rodziców do:

  • wyrażania zgody na udział w zajęciach i wycieczkach organizowanych przez mentora
  • zadawania pytań jak dziecko spędza czas z mentorem, w celu podzielenia się tymi informacjami z pracownikami BBBSP
  • informowania pracownika BBBSP o postępach poczynionych przez dziecko
  • udziału w szkoleniach na temat bezpieczeństwa dzieci oferowanych przez pracowników BBBSP i rozmowy z dzieckiem na temat szkolenia.

Po połączeniu, szczególnie na początku relacji, jeden z pracowników BBBSP będzie w stałym kontakcie ze wszystkimi stronami, aby monitorować jak rozwija się przyjaźń oraz w miarę potrzeb oferować pomysły na wspólne spędzanie czasu. Kontakt ten odbywać się będzie osobiście, przez e-mail i /lub przez telefon. Jest to sposób na stworzenie uporządkowanego sposobu komunikacji pomiędzy mentorem, dzieckiem, rodzicem i pracownikiem BBBSP. Stały kontakt z pracownikiem fundacji w czasie trwania relacji to jeden z wymogów programu.

Zalecamy by program mentorski trwał przynajmniej rok. Dzieci i mentorzy spotkają się 4 razy w miesiącu. W czasie spotkań mogą robić różne rzeczy, np. pójść na spacer do parku, obejrzeć film, zjeść obiad, pograć w piłkę lub po prostu porozmawiać. Z biegiem czasu mentor i dziecko nawiązują relację, dzięki której dziecko wie, że oprócz rodziców jest ktoś, kto go wspiera oraz na kogo pomoc może zawsze liczyć. W budowaniu tych relacji pomaga odpowiednio przeszkolony Specjalista ds. Relacji BBBSP.