Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jak mogę zostać mentorem?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz umówienie spotkania z przedstawicielem BBBSP.

Jak mogę zapisać dziecko do programu?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz umówienie spotkania z przedstawicielem BBBSP.

Kim są mentorzy w programie?

Mentorzy, podobnie jak dzieci w programie, pochodzą z różnych środowisk. Są zwykłymi ludźmi, takimi jak ty i ja. Nie trzeba posiadać żadnych specjalnych umiejętności ani dyplomów. Trzeba tylko chcieć pomóc dziecku, które tej pomocy potrzebuje. Wzorce mogą być różne, dlatego także i Ciebie możemy idealnie dopasować do jakiegoś dziecka!

Jakie dzieci BBBSP zaangażuje do programu?

Nasi podopieczni to dzieci z niepełnych rodzin, pozbawione kontaktu z dalszą rodziną, które oprócz rówieśników nie mają żadnych innych wzorów do naśladowania. Dzieciom tym brakuje relacji z dorosłymi, z którymi mogłyby porozmawiać o swoich lękach, problemach, potrzebach i marzeniach.

Ile lat musi mieć dziecko, które może zostać włączone do program?

BBBSP pomaga dzieciom w wieku 7 – 18 lat.

Ile lat musi mieć mentor?

Mentor musi mieć co najmniej 20 lat.

Jak przebiega proces dopasowywania dzieci do mentorów?

Od momentu, gdy rodzic zapisze dziecko do program obydwoje aktywnie uczestniczą w procesie połączenia z mentorem – procesie pozwalającym zbudować trwałą relację pomiędzy dzieckiem i mentorem.

Zanim jednak to nastąpi pracownicy BBBSP muszą zadbać, aby każda zgłoszona do programu osoba przeszła proces kwalifikacyjny. Po otrzymaniu od osoby zainteresowanej byciem mentorem zgłoszenia, przechodzi ono proces weryfikacji, a potencjalny mentor zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną. Ponieważ rodzice wiedzą, co jest najlepsze dla ich dziecka, pytamy ich o mocne i słabe strony ich dziecka.

Przedstawiciel BBBPS spotyka się z rodzicami, dzieckiem i mentorem, aby dowiedzieć się więcej o każdym z nich. Opierając się na swoim doświadczeniu, osobowości i zainteresowaniach dzieci i opiekunów, a także biorąc pod uwagę kryterium zamieszkania pracownicy BBBSP proponują najlepsze połączenie. Tylko wtedy, gdy mentor, rodzice i dziecko zaakceptują siebie, można formalnie zaplanować pierwsze spotkanie pomiędzy mentorem i podopiecznym. Na pierwszym spotkaniu obecni są: rodzic, dziecko, mentor i pracownik BBBSP, który udziela wszelkich odpowiedzi i omawia wytyczne programu.
Po połączeniu, szczególnie na początku, jeden z pracowników BBBSP będzie w stałym kontakcie ze wszystkimi stronami, aby monitorować jak rozwija się przyjaźń oraz w miarę potrzeb oferować pomysły na wspólne spędzanie czasu. Kontakt ten odbywa się osobiście, przez e-mail i /lub przez telefon. Pozwala to na stworzenie uporządkowanego sposobu komunikacji pomiędzy mentorem, dzieckiem, rodzicem i pracownikiem BBBSP. Stały kontakt z pracownikiem fundacji
w czasie trwania relacji to jeden z wymogów programu BBBSP.

Na jaki czas trzeba się zaangażować?

Zachęcamy do przyłączenia się do programu na rok. Dzieci i mentorzy spotkają się 4 razy w miesiącu. Spotkania mogą odbywać się zarówno w weekendy, jak i w ciągu tygodnia. Mentor wraz z dzieckiem i jego rodzicem wspólnie ustalają takie terminy spotkań jakie najbardziej im odpowiadają.

Kiedy mentorzy spotykają się ze swoimi podopiecznych podopiecznymi?

Możecie wspólnie zdecydować co chcecie robić. Następnie musisz uzyskać zgodę rodzica swojego podopiecznego. Zaleca się zachowanie spójnego harmonogramu wyjść i regularne spotykanie się z podopiecznym. BBBSP służy pomocą i wsparciem przy planowaniu wspólnego czasu. Zaleca się również, by na początku spotkania odbywały się w domu dziecka, dopóki rodzic nie poczuje się w pełni komfortowo. Następnie stopniowo można zacząć planować wyjścia – zawsze za wiedzą i zgodą rodzica.

Jak mentor z dzieckiem mogą spędzać czas?

Każde połączenie jest wyjątkowe. Nie trzeba specjalnych okazji, ani dużych nakładów finansowych. Wspólnie spędzony czas powinien sprawiać obu stronom wiele radości. Można robić rzeczy, które będą pretekstem do wspólnej rozmowy – wspólnie przeczytajcie książkę, zagrajcie w grę planszową. Podczas jazdy samochodem możecie także słuchać radia i rozmawiać o ulubionej muzyce. Możecie wybrać aktywności, dzięki którym bardziej się poznacie. Dla dzieci gra może być nauką. Najważniejsze jest, aby robić rzeczy, które będą proste i sprawią Wam dużo radości!

Czy mentorzy muszą wydawać pieniądze?

Jakość czasu zainwestowanego w podopiecznego jest ważniejsza od ilości wydanych pieniędzy. Fundacja nie zachęca do wydawania znacznych sum pieniędzy podczas spotkań z podopiecznym. Celem relacji z dzieckiem jest pomoc w rozwoju oraz zmianie ich punktu widzenia poprzez pokazywanie swoich pasji , inspirowanie czy budowanie poczucia własnej wartości i mocy sprawczej dziecka. Jeśli masz zamiar wydawać pieniądze, zachęcamy do poszukiwania oszczędnych rozwiązań, zwłaszcza na początku. Można na przykład pograć w kręgle w pobliskim parku czy w grę planszową, podzielić się kanapkami, które wcześniej przygotowaliśmy. BBBSP będzie również organizować zajęcia grupowe, które są doskonałym sposobem, aby poznać innych mentorów i podopiecznych zaangażowanych do programu. Jako mentor, możesz także otrzymywać powiadomienia o darmowych biletach na wydarzenia kulturalne i sportowe w mieście.

Czy mentor staje się zastępczym rodzicem?

Nie, nasi podopieczni mają już rodzica lub opiekuna. Potrzebują jednak relacji jeden na jeden. Dzięki spotkaniom z mentorem będą mogli robić ciekawe rzeczy, ale też będą się mogli mu zwierzyć. Zadaniem mentorów jest uzupełnienie systemu wsparcia rodziców, a nie zastąpienie go.

Jakie wsparcie może zapewnić BBBSP?

Od samego początku personel BBBSP zapewni Państwu pełne wsparcie. Specjalista ds. Relacji będzie w stałym kontakcie z dzieckiem, mentorem i rodzicami, a także udzieli pomocy w wyrażaniu opinii. Za każdym razem, gdy nie ma pewności, jak należy postąpić w danej sytuacji, Twój opiekun będzie w stanie Ci pomóc – podpowie jak można spędzać czas z podopiecznym, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz przekaże Tobie informacje zwrotne jak Twoje działania wpływają na życie dziecka.

W jaki sposób rodzic, dziecko i mentor mogą komunikować się ze sobą?

Na pierwszym spotkaniu Specjalista ds. Relacji omówi ze wszystkimi obecnymi Umowę i jej znaczenie, a także podkreśli znaczenie komunikacji z RS. Wszelkie wątpliwości, pytania, ale też osiągnięcia powinny być omawiane z RS. Na pierwszym spotkaniu mentor i rodzić dostaną karty identyfikacyjne z nazwiskiem mentora i dziecka, ich numerami telefonów, a także datą urodzin dziecka, ewentualnymi alergiami pokarmowymi, podawanymi lekami i datą rozpoczęcia relacji.

Czy mentor może zabierać na wyjścia z podopiecznym swojego przyjaciela lub członka rodziny?

Na początku ważne jest nawiązanie relacji pomiędzy dzieckiem a mentorem – wzajemne poznanie się. To zwykle odbywa się w relacji jeden na jeden. Jednak z czasem poznanie ludzi, którzy są dla Ciebie ważni będzie również cennym doświadczeniem dla Twojego podopiecznego. Należy jednak pamiętać, że jeśli spędzasz dużo czasu z innymi, twój podopieczny może poczuć się zazdrosny i zaniedbany. Głównym celem relacji jest nawiązanie przyjaźni pomiędzy mentorem i jego podopiecznym, co będzie miało dalszy wpływ na losy dziecka.

Czy do programu BBBSP można zapisać każde dziecko?

Staramy się, aby każde dziecko zgłoszone do programu zostało połączone w relację z mentorem, ale czasami może to potrwać pewien czas. Uzależnione to jest od liczby mentorów, którymi w danej chwili dysponujemy. Mogą także zaistnieć sytuacje, w których będziemy sugerować rodzicom kontakt z innymi fundacjami, które pełniej będą mogły odpowiedzieć na potrzeby ich dziecka.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące programu, napisz do nas.