To działa!

Duży wpływ – Potwierdzone Wyniki

Wiadomo, że mentoring pozytywnie wpływa na dzieci i pomaga im odnosić sukcesy. Potwierdzają to amerykańskie badania.

Nasz wpływ

Za każdym razem, kiedy Big Brothers Big Sisters (BBBS) łączy dziecko z osobą będącą dobrym wzorem do naśladowania, rozpoczyna się niezwykła przemiana. Osobista relacja zbudowana na zaufaniu i przyjaźni pomaga dzieciom podejmować decyzje, które procentują w przyszłości. Wykazało to pierwsze w historii Stanów Zjednoczonych badanie wpływu mentoringu na dzieci.

Badanie

Public/Private Ventures, niezależna organizacja z Filadelfii prowadząca ogólnokrajowe badania, przeanalizowała ponad 950 chłopców i dziewcząt z ośmiu spośród ponad 500 oddziałów Big Brothers Big Sisters w Stanach Zjednoczonych. Do badania wybrano duże i aktywne oddziały z różnych rejonów kraju. Badanie, przeprowadzone w latach 1994 i 1995, jest powszechnie uznawane za najważniejsze dla mentoringu w ogóle, a zwłaszcza dla programu Big Brothers Big Sisters.

Do badania wybrano zgłoszone do programu dzieci, które losowo podzielono na dwie grupy. Dzieci z pierwszej grupy wpisano na listę oczekujących – to miała być grupa kontrolna. Dzieciom z drugiej grupy w krótkim czasie przypisano mentorów – Starszego Brata lub Starszą Siostrę. Dzieci spotykały się z mentorami mniej więcej trzy razy w miesiącu, średnio przez rok.

Naukowcy zbadali dzieci z obu grup (a także ich rodziców) dwukrotnie: w momencie zakwalifikowania do programu Big Brothers Big Sisters i po 18 miesiącach uczestnictwa.

Wyniki badań

Badacze odkryli, że wśród dzieci, które przez 18 miesięcy uczestniczyły w programie i spędzały czas ze swoimi mentorami BBBS, w stosunku do dzieci, które nie uczestniczyły w programie:

  • o 46% zmalało prawdopodobieństwo, że zaczną przyjmować narkotyki,
  • o 27% zmalało prawdopodobieństwo, że zaczną pić alkohol,
  • o 52% zmalało prawdopodobieństwo wagarowania (opuszczenia całego dnia w szkole),
  • o 37% zmalało prawdopodobieństwo, że opuszczą jakąś lekcję,
  • o 33% zmalało prawdopodobieństwo, że kogoś uderzą.

Badanie pokazało również, że dzieci, które wzięły udział w programie, bardziej wierzyły w swoje umiejętności w szkole i miały lepsze relacje z rodziną.

„Od początku wiedzieliśmy, że mentoring Big Brothers Big Sisters ma długotrwały, pozytywny wpływ na pewność siebie u dzieci, ich oceny w szkole i umiejętności społeczne – mówi, Karen J. Mathis, Prezes i CEO Big Brothers Big Sisters w Ameryce – Wyniki badania tylko to potwierdzają.”

„Te spektakularne wyniki to bardzo dobra wiadomość, szczególnie w czasach, gdy wielu ludzi twierdzi, że nie da się dotrzeć do nastolatków. – powiedział Gary Walker, ówczesny prezes Public/Private Ventures – Ten program proponuje strategię, na której państwo może się oprzeć, aby naprawdę przechylić szalę, zwłaszcza dla młodzieży z niepełnych rodzin.”

Połączenia w Big Brothers Big Sisters

Badania dowodzą, że tworzone przez nas indywidualne relacje są motorem pozytywnych zmian. Każde połączenie w ramach programu Big Brothers Big Sisters jest starannie zarządzane i opiera się na ściśle przestrzeganych zasadach. Pracownicy BBBS dążą do stworzenia połączeń, które będą nie tylko bezpieczne i odpowiadające na indywidualne potrzeby dziecka, ale również harmonijne i trwałe.
Nasza rola nie ogranicza się tylko do łączenia dzieci z mentorami. Zapewniamy stałe wsparcie dla mentora, dziecka i rodziny dziecka, jak również nadzór nad relacją. Oferujemy szkolenia i porady, aby sukces relacji był owocem pracy wszystkich uczestników.

Wpływ

Zdaniem autorów badania, program Big Brothers Big Sisters “skupia się na poznaniu podstawowych potrzeb rozwojowych młodzieży, zamiast na rozwiązywaniu pojedynczych problemów, gdy już one wystąpią.” Badane relacje dzieci i mentorów polegały na wspólnym wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: spożywanie posiłków, uprawianie sportu lub uczestnictwo w imprezach sportowych, chodzenie do kina, zwiedzanie, lub po prostu wspólne spędzanie czasu.
Dla dzieci najbardziej liczyło się nie to, co robiły, ale fakt, że miały osobę dorosłą skupioną na ich potrzebach. Dzięki temu, że miały wzór do naśladowania i troskliwego opiekuna, lepiej radziły sobie w szkole i w domu. W kluczowym etapie ich rozwoju, kiedy nawet małe decyzje mogły wpłynąć na ich dalsze życie, udawało im się uniknąć aktów przemocy i środków uzależniających.
Polepszając życie dzieci mentoring wpływał także na innych. “Kiedy dzieci czują się dobrze” – powiedział Mathis – „mają pozytywny wpływ na swoich przyjaciół, rodzinę, szkołę oraz rówieśników. To ważne badanie wykazało, że młodzi ludzie wierzą w siebie dlatego, że Duży Brat lub Duża Siostra w nich wierzyli.”
Zacytowane powyżej niezależne badania przeprowadziła Public/Private Ventures – amerykańska organizacja badawcza, która od ponad 30-to lat analizuje problemy rozwojowe u dzieci i wysiłki opieki społecznej. Badania zostały sfinansowane przez Lilly Endowment, Fundusz Wspólnoty Narodów, Pew Charitable Trusts i anonimowego sponsora.

Zobacz całe badanie