Mentoring!
Tak prosty, działa!

Mentoring pozytywnie wpływa na dzieci i pomaga im odnosić sukcesy. Potwierdzają to badania.

Zapisz dziecko

Zapoznaj się z zasadami programu i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Zostań mentorem

Zapoznaj się z zasadami programu i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Duży wpływ —
potwierdzone wyniki

W latach 1994 i 1995 Public/Private Ventures, niezależna organizacja z Filadelfii, przeprowadziła w Stanach Zjednoczonych badania, w których udział wzięło ponad 950 podopiecznych z ośmiu oddziałów Big Brothers Big Sisters.

Badacze odkryli, że wśród dzieci, które przez 18 miesięcy uczestniczyły w programie i spędzały czas ze swoimi mentorami, w stosunku do dzieci, które nie uczestniczyły w programie o:

zmalało prawdopodobieństwo, że zaczną przyjmować narkotyki
zmalało prawdopodobieństwo, że zaczną pić alkohol
zmalało prawdopodobieństwo wagarowania (opuszczenia całego dnia w szkole)
zmalało prawdopodobieństwo, że opuszczą jakąś lekcję
zmalało prawdopodobieństwo, że kogoś uderzą

 

Badanie pokazało również, że dzieci, które wzięły udział w programie, bardziej wierzyły w swoje umiejętności w szkole i miały lepsze relacje z rodziną.

Badanie jest powszechnie uznawane za najważniejsze dla mentoringu w ogóle, a zwłaszcza dla programu Big Brothers Big Sisters.

Zobacz całe badanie