Krok 1

Cieszymy się, że chcesz zapisać swoje dziecko do naszego programu. Prosimy o zapoznanie się z Zasadami Udziału w Programie oraz ich akceptację.

Zasady udziału w programie Big Brothers Big Sisters of Poland

 1. Mentor to osoba, która ukończyła 20 lat, jest niekarana i płynnie posługuje się językiem polskim.
 2. Podopieczny to osoba w wieku 7-16 lat posługująca się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.
 3. Celem relacji jest wspólne odkrywanie świata, osiąganie celów, ale też dobra zabawa. Aby relacja mogła się rozwijać spotkania powinny odbywać się:
  1. regularnie raz w tygodniu,
  2. co najmniej rok (im dłuższa relacja tym większa korzyść dla dziecka),
  3. jeden na jeden, bez osób trzecich, w tym przyjaciół i członków rodziny.
 4. Po wysłaniu kwestionariusza rodzic/opiekun dziecka powinien spodziewać się:
  1. Kontaktu telefonicznego ze strony Fundacji w celu przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji dziecka do programu.
  2. Rozmowy w miejscu zamieszkania rodziny: z dzieckiem i rodzicem/ opiekunem w celu lepszego poznania dziecka, jego potrzeb i zainteresowań.
 5. Mentor i rodzic zobowiązują się współpracować z przedstawicielem Fundacji dla dobra dziecka i relacji.
 6. Raz w miesiącu mentor i rodzic/opiekun kontaktują się z przedstawicielem Fundacji w celu omówienia relacji.
 7. Mentor razem z podopiecznym na pierwszych dwóch spotkaniach ustalają jakie cele chcą razem osiągnąć w trakcie trwania relacji.
 8. Rodzic/opiekun zobowiązuje się być w kontakcie z mentorem dziecka. Powinien zawsze być poinformowany o planach spotkań dziecka z mentorem i jeśli nie ma obiekcji wyrazić na nie zgodę.
 9. Jeśli mentor chce zabrać dziecko na wycieczkę poza Warszawę rodzic musi wyrazić na to zgodę, a Fundacja musi być poinformowana przed wyjazdem.
 10. W sytuacji gdy rodzic/opiekun, razem z przedstawicielem Fundacji dojdą do wniosku, że nawiązanie relacji nie jest możliwe, rodzic/opiekun zobowiązuje się do współpracy podczas procesu zamykania relacji, aby dziecko jak najmniej odczuło negatywne skutki zakończenia relacji.