Krok 1

Cieszymy się, że chcesz dołączyć do grona naszych mentorów. Prosimy o zapoznanie się z Zasadami Udziału w Programie oraz ich akceptację.

Zasady udziału w programie Big Brothers Big Sisters of Poland

 1. Mentor to osoba, która ukończyła 20 lat, jest niekarana i płynnie posługuje się językiem polskim.
 2. Nadrzędnym celem programu jest nawiązanie wspierającej relacji pomiędzy mentorem, a podopiecznym. Aby relacja mogła się rozwijać spotkania powinny odbywać się:
  1. regularnie raz w tygodniu
  2. co najmniej rok (im dłuższa relacja tym większa korzyść dla dziecka)
  3. jeden na jeden, bez osób trzecich, w tym przyjaciół i członków rodziny
 3. Zadaniem mentora jest wspieranie dziecka w jego rozwoju. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie kim jest mentor. Ty i Twój podopieczny znajdziecie swój własny sposób, aby się dogadać, a pomoże Wam w tym Wasz opiekun z ramienia fundacji.
 4. Po wysłaniu kwestionariusza kandydat zobowiązuje się:
  1. przyjść na wywiad w siedzibie fundacji (ul. Grzybowska 5a w Warszawie) we wcześniej ustalonym telefonicznie terminie,
  2. przed wywiadem przedstawić nam aktualne zaświadczenie o niekaralności (KRK),
  3. wziąć udział w szkoleniu, które ma na celu przygotowanie kandydata do roli mentora (jednorazowe szkolenie odbędzie się nie później niż miesiąc po wywiadzie, pod warunkiem zebrania się grupy, w sobotę lub niedzielę w godzinach porannych w siedzibie fundacji).
 5. Mentor i rodzic zobowiązują się współpracować z opiekunem (przedstawicielem fundacji) dla dobra dziecka i relacji i raz w miesiącu kontaktować się w celu omówienia relacji.
 6. Mentor razem z podopiecznym na pierwszych dwóch spotkaniach ustalają jakie cele chcą razem osiągnąć w trakcie trwania relacji.
 7. Mentor zobowiązuje się być w kontakcie z rodzicem dziecka. O planach spotkań z dzieckiem powinien poinformować rodzica i uzyskać jego zgodę.
 8. Jeśli mentor chce zabrać dziecko na wycieczkę poza Warszawę rodzic musi wyrazić na to zgodę, a fundacja musi być poinformowana przed wyjazdem.
 9. W sytuacji gdy mentor, razem z opiekunem relacji dojdą do wniosku, że nawiązanie relacji nie jest możliwe, mentor zobowiązuje się do współpracy podczas procesu zamykania relacji, aby dziecko jak najmniej odczuło negatywne skutki zakończenia relacji.